DÜNYANIN EN BÜYÜK LAHDİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK LAHDİ Tarihçe ve Buluntu Yeri: Dünyada eşi benzeri olmayan Sidamara lahdi, sütunlu lahitlerin en güzel örneklerinden biri olup Konya Ereğlisi-Karaman yolu üzerinde bulunan Ambar köyünde bulunmuştur; Buranın eski adı Sidamara olmasıyla nedeniyle bu adla anılır.Boyutları: Yüksekliği 313 cm, boyu 381 cm eni 200 cm olan Sidamara lahdi yaklaşık 32 ton ağırlığıyla dünyanın …

ÇİÇEK KOKLAYAN KADIN

Aktepe Tümülüsü kazı çalışmalarında ele geçen bir mezar duvarı resmi. Yeni Uşak müzesinde sergilen bu resim Lidya resim sanatının güzel örneklerinden biridir. Elindeki çiçeği koklayan kadın betimli duvar resmi, açılan davalar neticesinde Türkiye‘ ye geri getirilmiştir. Aktepe Tümülüsü’nün taşınabilir buluntularının tamamı kaçak kazılar sırasında çalınmış olsa da, yerinde duran duvar resimleri Lidya halkının ölüm inançları …

TETRAPYLON / APHRODİSİAS ANTİK KENTİ

Korinth nizamında yapılmış olan bu yapı, Hellence, Tetra: dört, Pylon: kapı anlamına gelir ve İ.S. 2. yüzyıla tarihlenmektedir.Tam olarak bir işlevinin olup olmadığını söylemek zordur zira tapınağın giriş binasının aksında değildir. Muhtemelen tapınağa ulaşan merasim alayları önce burada toplanarak tapınağa gitmekteydi ki bu bağlamda Aphrodisias’lı mimar ve heykeltraşların bu anıtsal yapıyı sadece gösteriş odaklı yaptıklarını …

MYRA (DEMRE) KAYA MEZARLARI

Myra antik kenti, Roma Dönemi tiyatrosu ve Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba) yanı sıra Likya Dönemi kaya mezarlarıyla ünlüdür. Strabon’un verdiği bilgiye göre Likya Birliği’nin altı büyük kentinden biri olan Myra, Likya yazıtlarda „Myrrh“ adıyla anılmaktadır. Likya Konfederasyonu’nda üç oy hakkına sahip altı şehirden biri olan Myra’nın “En parlak kent” unvanıyla anılması ne denli önemli …

Eski Mısır’dan bir ressama ait boya paleti.

Üzerinde bulunan kartuşta III. Amenophis’in adı yazılıdır ve İ.Ö.1390- 1353 arasına tarihlenir.Eski Mısır’da boya çok önemli bir tamamlayıcı öğe olup tapınak ve mezar odalarında boş bırakılmış bir duvar yüzeyine rastlamak neredeyse mümkün değildi. Mısır dünyasında duvar süsleme sanatı çok ileri sevideydi ve daha ziyade ebedi,sürekli ve kutsal olanı betimlemek için kullanılmıştır.

Karaman-Taşkale Tahıl Ambarları

Karaman-Taşkale Tahıl Ambarları Taşkale tahıl ambarları dünyanın ender ve ilginç mimari eserlerinden biri olarak kabul edilir, zira 40 metre yüksekliğe varan ambarların „dünyada sarp bir yamaca bu kadar çok sayıda kazılmış odaların bulunduğu tahıl ambarının başka bir yerde olmadığı“ belirtilmektedir. Ambarlar tek yada iki odalı olarak oyulmuş ve tamamen insan eliyle yapılmıştır.Taşkale insanı dev kayaya …

Korkusuz Kral Anıtmezarı

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunanKorkusuz Kral Anıtmezarı yöre halkı tarafından“Mezgit Kale“ olarak adlandırılır. Bu görkemli anıtın da bulunduğu Paslı’da ayrıca Roma dönemine ait çok sayıda ev, sarnıç ve mezar kalıntıları ve bir de nekropol bulunmaktadır. Korkusuz Kral Anıtmezarı küçük bir tepe üzerine inşa edilmiştir ve İ.S. II. yy veya III.yy tarihlenir. Oldukça iyi korunmuş bir durumda …

Firavun Menkaure ve eşi Khamerer Nebty’nin Heykeli

Museum of Fine Arts(Boston) İsmi „Ra’nın ruhları sonsuzdur“anlamına gelen Menkaure (Mikerinos) Herodot’un anlattığına göre oldukça şansız biriydi, kızı ondan önce ölmüş ve tahtadan bir boğa içinde tutulmuştu. Kız kardeşi Khamerer Nebty ile evlenen Firavun Menkaure aynı zamanda Giza’daki üçüncü piramidi yaptırmış, bir söylentiye göre de piramidi yapan köleleri de içine almıştır. Eski Mısır insanları küçük …